نمايندگيها

خلاصه شرايط اعطاي نمايندگي محصولات مجتمع صنايع غذايي اصفهان :
1- دارا بودن امکانات پخش 2- داشتن حسن سابقه در پخش محصولات غذايي 3- نداشتن محصول مشابه محصولات مجتمع صنايع غذايي اصفهان در سبد کالايي 4- ارائه ضمانتنامه بانکي يا ضمانتنامه ملکي(مسکوني)

  • استان آذربایجان غربی
  1. نماينده محصولات فراورده های غذایی طلیعه شهریار نماینده : آقای رحیم قادری
  • استان کردستان
  1. عامل فروش محصولات فراورده های غذایی طلیعه شهریار : شرکت تعاونی روستایی
  2. نماینده : آقای غلامرضا کولادی