تماس با ما

تهران ، شهرستان شهریار ، ملارد ، صفادشت

تلفن: 65584470-021 فکس: 65583740-021

بازرگانی: 65584471-021

مدیریت: 1143992-0912

آدرس پستی: تهران ، شهرستان شهریار،ملارد- صندوق پستی ۱۸۶

پست الکترونیک: info@taliehco.com

*   

                   

* 

  

*                 

*